Unga förtidspensionärer ska få bättre hjälp av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att komma i arbete.

I dag fungerar inte kopplingen till arbetslivet för de unga förtidspensionärerna, som ständigt blir fler. Få av de unga 19–29 år som får aktivitetsersättning kommer i dag ut i arbetslivet. De flesta övergår från aktivitetsersättning till sjukersättning, så kallad förtidspension, när de fyller 30.

– Vi har som målsättning att färre i onödan ska hamna i förtidspension och att fler ska ta sig ur den, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M).

Regeringen har därför i dag beslutat att 90 miljoner under tre år ska gå till ett nytt projekt som innebär att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska samarbeta för att hjälpa unga förtidspensionärer ut i arbetslivet. Den som vill jobba ska få hjälp att hitta ett jobb och få extra stöd på arbetsplatsen, och ska kunna behålla sin ersättning.

Unga förtidspensionärer som vill jobba ska få hjälp att hitta arbetsgivare som vill ta emot dem, och det ska tillföras extra resurser på arbetsplatsen för den som behöver det. Målet med stödet är att dessa personer ska bli kvar på ett jobb under lång tid, och kanske så småningom övergå till någon annan ersättningsform.

– Men man kan ha sin ersättning vilande, och ska inte riskera att bli av med den, säger Ulf Kristersson.

Vid slutet av förra året hade närmare 29 000 unga aktivitetsersättning. Det nya stödet riktar framför allt in sig på de 8 000–10 000 unga som inte får aktivitetsersättning för att de går i särskola utan för att de tidigt i livet fått en diagnos. Det är en heterogen grupp, där vissa aldrig kommer att kunna arbeta och där andra har lindrigare besvär. Totalt får cirka 28 000 unga förtidspension.

Nästa steg är att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tillsammans med Inspektionen för socialförsäkringen tillsammans ska utforma satsningen, som enligt Kristersson är budgeterad sedan tidigare. Det finns ännu inget specifikt mål för hur många unga som ska få jobb.