Flickor har sedan flera decennier presterat bättre än pojkar i den svenska skolan. Samtidigt är kvinnor numera i majoritet vid de flesta av universitetens grundutbildningar. Inte bara i Sverige utan också i många andra av världens länder. Detta sätter journalisten Hanna Rosin fingret på i debattboken Mannens undergång: i kvinnans tidsålder som nyligen kom på svenska.

Kvinnor dominerar dessutom inte bara i studielivet, år 2009 var kvinnorna för första gången fler än männen i den amerikanska arbetskraften. Men det finns många tecken som tyder på att detta mer handlar om ett manligt nederlag än en kvinnlig seger.

Sex av åtta miljoner jobb förlorade i USA under finanskrisens inledande skede tillhörde exempelvis män. Var femte amerikansk man är nu arbetslös. Här är slutet för mannen synonymt med slutet för tillverkningsindustrin i väst.

Kvinnorna har det alltså inte bättre än män med samma utbildningsnivå, bara bättre än den stora grupp män som drabbades hårdast av finanskrisen.

De kvinnor som väljer att skaffa barn kan inte heller räkna med några större segrar i slaget mellan könen. Ett jämställt föräldraskap, sett till investerad tid, finns trots allt fortfarande inte på kartan.

Inte ens i vad som påstås vara kvinnans tidsålder.

Ellen Albertsdóttir