Unga män lever farligt på jobbet. De löper störst risk att drabbas av allvarliga olyckor. Unga kvinnor däremot löper minst risk på arbetsmarknaden, visar en rapport från försäkringsbolaget Afa.

– Den främsta förklaringen är att vi har en könsuppdelad arbetsmarknad. Män jobbar i de yrkeskategorier som har hög skaderisk medan kvinnor jobbar i yrkeskategorier med lägre risk, säger Anna Weigelt, analytiker på Afa.

Hon har tagit fram rapporten där Afa analyserar allvarliga olyckor som lett till minst en månads sjukskrivning eller invaliditet under åren 2010, 2011 och 2012.

Allra farligast är arbetslivet för män mellan 16 och 25 år, eftersom de oftast drabbas av allvarliga arbetsolyckor.

Unga arbetstagare av båda könen löper också större risk att få bestående men efter olyckorna. 65 procent av skadorna bland unga och 59 procent av skadorna bland de äldre (26–64 år) ledde till medicinsk invaliditet. Det kan förklaras av att unga drabbas av andra sorters skador än sina äldre kollegor, enligt Michel Normark, chef för analys och försäkringsvillkor på Afa.

– Unga drabbas oftare av hand- och sårskador än äldre. Det är skador som ofta ger bestående men, säger han.

Bland de unga männen är olyckor med maskiner för bearbetning och framställning vanligast följt av knivskador och olyckor med handverktyg.

– Knivskadorna sticker ut. Unga är kanske lite slarvigare och de saknar erfarenhet vilket gör att de skär sig oftare, säger Michel Normark.

Bland de unga kvinnorna är det i stället rån som är den vanligaste skadeorsaken.

Unga kvinnor löper till skillnad från männen inte större risk att skadas allvarligt på jobbet än sina äldre kollegor. Olycksrisken är till och med lite lägre för dem än för andra kvinnor.

– I yrkesgrupper med låg skaderisk är det en annan typ av skador som är vanliga, till exempel fallolyckor, och de drabbar inte unga lika hårt som äldre, säger Anna Weigelt.

Afa konstaterar också att risken för att drabbas av allvarliga olyckor på jobbet ökar, och att den ökat mer för unga än för äldre de senaste åren. Det kan dock bero på att fler bryr sig om att anmäla olyckorna.

– Om det är en verklig ökning eller om det beror på att anmälningarna ökat är svårt att säga, säger Michel Normark.

Även Arbetsmiljöverket har sedan i våras fokuserat på ungas arbetsmiljö i en inspektionsinsats som är på väg att avslutas. Hittills har 1 310 inspektioner genomförts och vid knappt 600 av dem har inspektörerna påpekat brister och ställt krav.

– Bristerna gäller riskbedömningar, introduktion, information och handledare för de unga, säger Urban Olsson, Arbetsmiljöverkets sektionschef i Göteborg.

arbetsskador

Klicka på bilden för större version