En åkerifirma i Västerbotten har på två månader gjort sig skyldig till 508 överträdelser mot reglerna för kör- och vilotider.

Vid 40 tillfällen försummades reglerna om tillräcklig dygnsvila och i 17 fall överskreds den tillåtna körtiden, skriver Västerbottens-Kuriren.

Förseelserna uppdagades under en kontroll av transportbolaget som Transportstyrelsen gjort.

Åkerifirman måste nu betala 200 000 kronor i straffavgift.