Folk över 50 och de som inte har gått ut gymnasiet är de två grupper som har svårast att komma tillbaka från arbetslöshet till ett nytt jobb. Den gamla sanningen bekräftas i en ny rapport från trygghetsfonden TSL.

– Kompetensutveckling är nödvändigt för en del för att de ska ha en chans att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Det är frustrerande att det fortfarande är så svårt att få till utbildning eller praktik för denna grupp, säger Tomas Petti, vd för TSL.

TSL sköter omställningsstödet för 900 000 privatanställda arbetare enligt kollektivavtalet mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Tidigare i år gjorde Sifo telefonintervjuer med 1 000 LO-medlemmar som blev klara med omställningsstödet på våren 2010. Förra året gjorde Sifo en likadan undersökning på TSL:s uppdrag. Då gällde det LO-folk som lämnade omställningen på våren 2009.

De som lämnade omställningen 2010 kom ut på en betydligt hårdare arbetsmarknad än året innan. 23 procent var fortfarande arbetslösa efter omställningen 2010. Året innan var siffran fyra procent.

Det här är en följd av att uppsägningarna under finanskrisen hade fått fullt genomslag på våren 2010. Risken att bli långtidsarbetslös var större 2010 än året innan.

– Ju mindre efterfrågan på arbetskraft, desto fler uppsagda som riskerar att hamna på ”fel sida” strecket, förklarar Tomas Petti.

På våren 2009 hade åtta av tio fått jobb efter omställningen. Följande vår var siffran sex av tio. Majoriteten hade fått tillfälliga jobb. Tre år senare hade majoriteten av de tillfälliga jobben blivit till fasta anställningar.

Nästan hälften av dem som inte fick jobb direkt efter omställningen var fortfarande arbetslösa i våras, när Sifo gjorde intervjuerna. Mer än fyra av fem som hade fått jobb direkt efter omställningen hade fortfarande jobb i våras.