Finansmarknadsminister Peter Norman (M) tänker inte agera på grund av att Posten förbjöd Seko att informera medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatserna om den varslade strejken. Seko och Almega enades om ett nytt avtal innan strejken bröt ut.

Josefin Brink, V-ledamot i arbetsutskottet, frågade finansmarknadsministern om han tänkte agera för att Posten och andra statliga bolag ska respektera fackliga rättigheter och praxis i den svenska kollektivavtalsmodellen.

Hon ser Postens förbud som ”ett aggressivt antifackligt agerande som tack och lov är sällsynt på den svenska arbetsmarknaden”.

I sitt svar hänvisar Peter Norman till ”att det är bolagets ledning och styrelse som har ansvaret för bolagets löpande skötsel.”

– Jag utgår från att bolaget följer de lagar och den ordning som är aktuell i denna situation.