Den fackliga förtroendemannen skulle inte ha fått sparken. Arbetsdomstolen ogillar avskedandet, men anser inte att det var fråga om föreningsrättskränkning, vilket facket hävdat.

Den 30 november 2011 avskedade Skanska en facklig företrädare som var både skyddsombud och sammankallande MB–ledamot. Företaget hävdade att han hotat en kollega, haft stora samarbetssvårigheter och uppträtt illojalt mot företaget.

Byggnads hade en annan syn på saken. Facket ansåg att mannen inte hotat någon och att avskedandet var felaktigt. Han hade i stället fått sparken för att han varit obekväm för företaget på grund av sitt fackliga uppdrag, enligt facket. Mannen hade blandat annat varit engagerad i en hätsk och långdragen lönekonflikt på en byggarbetsplats i Örebro.

Enligt facket hade företaget trakasserat mannen vid upprepade tillfällen bland annat genom att sprida rykten om honom och kräva förstadagsintyg vid sjukdom. Företaget ska också ha hindrat honom att utföra sitt fackliga arbete genom att uppmana honom att lämna en förhandling och genom att förflytta honom till ett förrådsarbete där han skulle arbeta utan kollegor från företaget.

Byggnads stämde därför Skanska och krävde att avskedandet skulle ogiltigförklaras. Facket krävde också skadestånd för föreningsrättskränkning och kollektivavtalsbrott.

I dag kom domen som gav facket delvis rätt. När det gäller det påstådda hotet kritiserar domstolen mannen för att han uttryckt sig olämpligt, men kommer ändå till slutsatsen att han inte hotat kollegan.

Domstolen tvivlar inte heller på att mannen haft samarbetssvårigheter, men konstaterar att Skanska inte gjort tillräckligt för att lösa problemet. Arbetsdomstolen ogiltigförklarar därför avskedandet.

Skanska gjorde också fel då företaget krävde att mannen skulle lämna förstadagsintyg vid sjukdom. Facket har dock inte lyckats bevisa att vare sig avskedandet eller något annat som företaget gjort har skett i syfte att förhindra det fackliga arbetet. Det rör sig därmed inte om någon föreningsrättskränkning, enligt domstolen.

Skanska tvingas nu betala mer än en halv miljon i utebliven lön till mannen plus ränta och skadestånd på sammanlagt 70 000 kronor.