LO-styrelsen vill höja LO-förbundens avgift till LO. Det handlar om en höjning på 2,8 procent och det skulle innebära att månadsavgiften varierar mellan 16,28 och 18 kronor för varje fackmedlem.

– Förhoppningen är att det ske ge en liten ökning av pengarna till LO. Om förbunden behåller sina medlemmar eller om medlemsminskningen inte är så stor så får LO nästa år mer pengar, säger Kjell Ahlberg, LO:s ekonomichef.

Han är också ordförande i finanskommittén, där de ekonomiansvariga i de största LO-förbunden sitter. Och det är finanskommittén som arbetat fram ett förslag till nya avgifter för 2014. LO-styrelsen ställde sig i går bakom förslaget. Och det är LO:s representantskap som beslutar om nya avgifter.

Förbundens avgifter till LO bygger på ett beslut på kongressen 2008 och innebär att avgiften till LO ska följa utvecklingen av förbundens medlemsavgifter.

Före kongressbeslutet 2008 var avgiften densamma i 17 år: förbunden betalade 13,80 kronor per månad och medlem.

Nu finns det tre avgiftsklasser, som bygger på hur höga löner fackets medlemmar har. I den högsta avgiftsklassen finns Byggnads, Målarna, Elektrikerna och Pappers. Till avgiftsklass 2 hör Livs, IF Metall, Transport, GS och Seko och i den lägsta avgiftsklassen finns Fastighets, Kommunal, Handels, Musikerna samt Hotell- och restaurangfacket.

Utgångspunkt för beräkningarna är avgiftsklass två. Avgiftsklass 1 ligger 5 procent över och avgiftsklass 3 5 procent under. I år ligger avgiften i avgiftsklass 2 på 16,67 kronor per medlem och månad. Den avgiften höjs till 17,14. Det leder till att byggfacken och Pappers får betala 18,00 kronor och förbunden i den lägre avgiftsklassen 16,28 kronor.

Mellan 2012 och 2013 ökade förbundens betalning till LO med 5 procent och nu vill LO-styrelsen höja den med ytterligare 2,8 procent.