När en arbetslös inte kommer på avtalat besök hos Arbetsförmedlingen ska det anmälas till a-kassan. Men det gjordes aldrig i hela 76 procent av de undersökta 1 400 fallen där den arbetssökande aldrig dök upp, konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

”Resultatet av granskningen visar stora brister i Arbetsförmedlingens tillämpning av förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten”, skriver IAF.

A-kasseersättning kan därmed ha betalats ut till personer som inte uppfyller villkoren.

– Det här är allvarligt. Det riskerar att undergräva legitimiteten i försäkringen, säger Gunilla Wandemo, tillförordnad generaldirektör på IAF.

Risken för felaktiga utbetalningar är uppenbar när Arbetsförmedlingen struntar i att avanmäla en arbetssökande vid uteblivet avtalat möte. I det gamla systemet – regelförändringar genomfördes den 1 september i år – skulle a-kasseersättningen per automatik ha dragits in för de dagar som den arbetssökande blivit avanmäld.