När den etiska plattformen presenterades på en pressträff lät det som om alla, inklusive Vårdföretagarna i Almega, var överens om att de vårdföretag som vill ansluta sig ska ha kollektivavtal.

– Det absoluta kravet på kollektivavtal, den viktigaste bakgrunden, är goda anställningsvillkor och kvalitetsarbete, sa Vårdföretagarnas ordförande Göran Fredriksson.

Det här var på förmiddagen. Ett par senare skrev Annika Lundius, vice vd på Svenskt Näringsliv, att det inte får finnas krav på kollektivavtal.

Ytterligare en timme senare kritiserade Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist plattformen för att kräva kollektivavtal.

– Att villkora deltagande i plattformen med kollektivavtal förfelar syftet och bidrar till att förskjuta balansen på arbetsmarknaden, skriver hon.

Läget var förvirrat. Det blev inte tydligare av att Vårdföretagarna själva någon gång under dagen lade ut ett pressmeddelande på sin webbplats. Där står följande om plattformen:

– En punkt är att utförarens kollektivavtal ska redovisas. Detta ska enligt Vårdföretagarna inte uppfattas som ett absolut krav för att få ansluta sig till plattformen.

Jaha. Så vad ville Göran Fredriksson säga med orden: ”Det absoluta kravet på kollektivavtal, den viktigaste bakgrunden, är goda anställningsvillkor och kvalitetsarbete”?

Han svarar själv:

– Det absoluta kravet är goda anställningsvillkor. Det var själva andemeningen i det jag sa. Rent teoretiskt kan man goda anställningsvillkor utan kollektivavtal.

Parterna bakom överenskommelsen presenterar den etiska plattformen på drygt ett par A 4-sidor. Där står bland annat:

– Kommuner och landsting har som beställare och utförare tillsammans med privata och idéburna utförare och alla anställda viktiga roller i skapandet av hög kvalitet för de patienter och brukare som tar del av tjänsterna. Här har kollektivavtalen en given roll.

Men, som sagt, något krav på kollektivavtal är det inte tal om. Inte om man frågar Vårdföretagarna.

– Man måste vara lite försiktig med att ställt ett så binärt krav. Det återstår mycket arbete och vi vill öppna för företag som inte har kollektivavtal att diskutera kring plattformen.