LO-ledningen får löneförhöjning. Karl-Petter Thorwaldssons nya lön är 92 408 kronor per månad. Den har höjts med 2 438 kronor och det motsvarar 2,72 procent.

– Det är ett kongressbeslut som styr LO-ledningens löner, förklarar LO:s ekonomichef Kjell Ahlberg.

Det är han och LO:s personalchef Monica Sparrman som har räknat fram ledningens nya löner, sedan går de med sitt förslag till finanskommittén som i sin tur lägger fram ett förslag för LO-styrelsen. Och tidigare i dag beslutade LO-styrelsen att höja ersättningen till LO-ledningen från den 1 juni i år.

Tobias Baudin, Torbjörn Johansson och Ingela Edlund får sina månadslöner höjda från 76 809 till 78 898 kronor.

LO:s kongress förra året bestämde att LO:s ordförande ska ha en lön som motsvarar 3,5 industriarbetarlöner och att de övriga i ledningen ska betalas med 3 industriarbetarlöner.

Det är LO-ekonomerna som bestämmer vad en industriarbetarlön är – åtminstone när ledningens löner ska räknas fram.  Och det är LO-ekonomernas bedömning av industriarbetarnas genomsnittslön i den årliga rapporten om maktelitens inkomster som är grunden för beräkningen.