Arbetsgivare och fackföreningar inom vården har enats om en ny etisk plattform, som ska säkerställa kvaliteten och förtroendet för offentligt finansierad vård och omsorg.

Företrädare för uppgörelsen skriver på DN Debatt att alla som ansluter sig till plattformen ska tvingas redovisa ägarförhållanden och ekonomi. De vill även att meddelarskyddet ska omfatta privata vårdgivare, samt att kvaliteten ska mätas och redovisas öppet och tydligt.