Stefan Löfven

Foto: Henrik Montgomery

Arbetets krönikör Ann-Charlott Altstadt behöver inte tvivla på S-ledaren Stefan Löfvens vilja, anser debattören.

 

Efter att ha läst ”Humlan som flyger” väcker Ann-Charlott Altstadt i Arbetet den 13 september frågor om vad Stefan Löfven egentligen vill. Hon betvivlar Löfvens politiska vilja och inriktning.

Jag menar att vår nuvarande partiordförande tydligt visar att han för det politiska arvet från Olof Palmes dagar vidare. I sitt tal från 1980 som numer går under rubriken ”Den svenska modellen” sa Palme:
”Den första förutsättningen är en samhällsutveckling i riktning mot utjämning och social rättvisa. Det krävs inte väldiga förändringar på kort tid men färdriktningen mot utjämningen ska vara alldeles klar. Människorna ska ha någonting att se fram emot.
Den andra förutsättningen är en samförståndspolitik som förmår att samla breda majoriteter i riksdagen och i folket. Det utesluter inte skarpa ideologiska motsättningar. Det utesluter inte heller hård politisk strid om så skulle vara men det förutsätter en strävan att i avgörandets stund nå en så bred förankring som möjligt. Även om det innebär att uppge något av den egna ståndpunkten för att kunna ta hänsyn till andra. Där­igenom kan man uppnå den breda förankringen hos folket.”

Stefan Löfven för detta arv vidare in i 2010-talet. Min tro förstärks när jag tar del av de konkreta politiska förslag som Socialdemokraterna har presenterat under Stefan Löfvens ledning om a-kassa, sjukförsäkring och omställning till ett grönare och mer kunskapsdrivet samhälle.
Hans intentioner med PPM, dagens söndertrasade skolpolitik och energipolitiken är bevis på att vår partiordförande vägrar förpassa sig till något block eller någon blockpolitik. Han står över det. Han vill ha blocköverskridande överenskommelser.
För mig är Stefan Löfven inte en högersosse. Han är heller inte en vänstersosse. Han är en sosse som vill framåt. Utifrån den verklighet och den vardag som omger oss i dag vill han samla en så bred förankring som möjligt för att långsiktigt skapa en utjämning som stärker svensk konkurrenskraft.

Mattias Josefsson
socialdemokrat och medlem i IF Metall