Gravida företagare kan få graviditetspenning vid risker i arbetsmiljön. Från årsskiftet ska samma regler gälla som för anställda beslutade riksdagen igår.

Om din arbetsmiljö innebär risker för din hälsa, graviditeten eller fostret när du är väntar barn kan du beviljas graviditetspenning så att du slipper jobba. Hittills har reglerna bara gällt anställda, men från och med en 1 januari 2014 har även egenföretagare samma möjlighet.

Reglerna för graviditetspenning har varit omdiskuterade de senaste åren. Kritiker anser att allt för många har fått avslag på sina ansökningar, och i stället tvingats ta ut föräldrapenning innan barnet föds. Försäkringskassan som beslutar om ersättningen har också föreslagit att en generell graviditetspenning ska införas för alla gravida.

Enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringar från 2011 får i genomsnitt sju av tio gravida ersättning från Försäkringskassan i form av graviditetspenning, sjukpenning eller föräldrapenning under graviditetens sista tre månader.

Under 2010 hade 20 procent av kvinnorna sjukpenning någon gång under graviditetens sista tre månader. En lika stor andel fick graviditetspenning.

De nya reglerna om att graviditetspenning vid riskfylld arbetsmiljö också ska gälla egenföretagare kommer knappast att påverka statistiken. Enligt regeringens beräkningar blir det drygt 80 gravida företagare per år som kan får rätt till ersättning. Förra året fick sammanlagt 23 143 personer graviditetspenning enligt Försäkringskassans statistik.