Trots oro för arbetslöshet eller längre sjukdom och därmed inkomstbortfall är det få som försäkrar sig mot sådana risker, enligt en undersökning från Nordea.

Vi försäkrar hellre bilen eller båten än skyddar oss mot privatekonomiska smällar.

Trots det är många oroliga för vilken effekt ett oväntat inkomstbortfall skulle få för dem. En ökande andel uppger att orsaken till att man inte försäkrar sig mot exempelvis olycksfall eller arbetslöshet är att det är för dyrt.

Drygt 2 000 personer har intervjuats.