SNpanel

Anna Nordin, förhandlingschef hos Livsmedelsföretagen:
– Det fungerar bättre och blir ordning på märkessättningen om det är ordning på samarbetet på båda sidorna. Vi har haft bra diskussioner och kunnat åstadkomma förändringar, men flera av våra medlemsföretag tycker att det är ett dyrt avtal.

Dag Klackenberg, vd i Svensk Handel:
– Christer Ågren har gjort sin bästa avtalsrörelse hittills och inte agerat överrock – utan visat förtroende för oss i arbetsgivarorganisationerna. Men frågan är om det här var sista gången som andra delar i avtalen räknats av. I framtiden är det nog bara ingångslönerna som det går att laborera med.

Anders Weihe, förhandlingschef hos Teknikföretagen:
– Vi behöver utvärdera industriavtalet. Det har inte fungerat som tänkt. Reallöneökningarna blir för stora och det försämrar konkurrenskraften för svensk industri.

Robert Schön, vice vd hos Industriarbetsgivarna:
– Märket har fungerat. Det tror jag beror på att parterna numera vet att Medlings­institutet håller i märket. Ni­vån är den lägsta sedan industriav­talet skapades, men reallöneökning­arna blir ändå stora, så frågan är om löneök­ning­arna ändå inte är för höga för att stärka industrins konkurrenskraft.

Jonas Milton, vd i Almega:
– Till det positiva räknar jag att vi har flera sifferlösa avtal och fler avtal utan individgarantier. Till det negativa hör att avtalet ligger lite högt och ger problem med lönsamheten.