Det behövs en ny europeisk strategi för arbetsmiljö, anser EU–parlamentet. Redan före årsskiftet vill parlamentsledamöterna se ett färdigt strategiförslag.

EU hade en gemensam arbetsmiljöstrategi som gällde från 2007 till 2012, men sedan dess saknas det policydokument på arbetsmiljöområdet konstaterar EU–parlamentet. Nu vill politikerna se en snabb ändring.

I slutet av förra veckan antog därför parlamentet en resolution där kommissionen får i uppdrag att ta fram en ny strategi för åren fram till 2020. Strategin ska vara klar före årsskiftet.

– Det är inte okej att utvecklingen på detta område nu har stannat av. På vissa håll hävdas det att arbetsmiljöfrågorna måste prioriteras ner på grund av krisen. Det resonemanget köper jag inte alls, säger Olle Ludvigsson (S) som sitter i EU–parlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor.

Han anser tvärtom att arbetsmiljöfrågorna måste prioriteras högre.

– En bättre arbetsmiljö är ett av de viktigaste instrumenten för att genom ökad sysselsättning och stärkt tillväxt lyfta Europa ur krisen, säger han i en kommentar till resolutionen.

Enligt EU–parlamentet var den gamla strategin framgångsrik på flera punkter. I resolutionen beklagar dock parlamentet att den byggde på ”ett synsätt som i första hand betraktade hälsa och säkerhet som på arbetsplatsen som en faktor för företagens produktivitet och konkurrenskraft.”

Olle Ludvigsson hoppas att den nya arbetsmiljöstrategin inte bara tas fram omedelbart utan också blir bättre och starkare än den gamla.

– Den nya strategin måste lägga extra tyngd där den förra inte riktigt levererade. Det handlar om att minska de arbetsrelaterade sjukdomarna och att göra de grundliga förändringar som krävs för att fler ska orka jobba till den reguljära pensionsåldern, säger han.