Iggesunds bruk bröt mot arbetsmiljölagen när en sommarjobbare klämdes till döds förra året, anser Arbetsmiljöverket. Myndigheten begär därför att åklagare väcker åtal.

Olyckan inträffade den 28 juli förra året. Den 26–åriga sommarjobbaren skulle flytta en 20 ton tung pappersrulle med hjälp av en travers när något gick fel. Kvinnan klämdes av okänd anledning till döds mellan en pappersrulle som hängde i traversen och en annan rulle på golvet.

Arbetsmiljöverkets utredning visade att det inte gjorts tillräckliga riskbedömningar av arbetet med att flytta rullar med travers. Det saknades också barriärer som hindrade att personer gick in i området vid pappersrullarna när arbetet pågick.

Arbetsmiljöverket anser därför att Iggesunds bruk brutit mot arbetsmiljölagen och därmed orsakat dödsfallet. Myndigheten har därför lämnat ärendet vidare till åklagare och begärt åtalsprövning.

Iggesunds bruk har efter olyckan genom fört en egen utredning och vidtagit åtgärder för att öka säkerheten i riskområdet.