Säkrare maskiner, bättre hjälpmedel och regeländringar har störst effekt för att minska arbetsplatsolyckor. Arbete med att förändra attityder och beteenden är däremot inte särskilt effektivt, enligt en dansk forskningsrapport.

Det mest effektiva för att minska olycksrisken på jobbet är att byta ut farliga maskiner och införa lämpliga hjälpmedel, så som lyftanordningar till vården. Även skärpta lagar och regler har effekt om de verkligen följs ute på arbetsplatserna, enligt rapporten från Danmarks nationella forskningscenter för arbetsmiljö.

Forskarna har gått igenom ett stort antal vetenskapliga studier om säkerhetsåtgärder och förebyggande av arbetsplatsolyckor och sammanställt en ny kunskapsöversikt i ämnet.

Översikten visar också att det ger goda resultat när flera olika sorters åtgärder kombineras och lyfter fram bygget av Öresundsbron som ett bra exempel. Under byggtiden pågick kampanjer om säkerhet som kombinerades med regelbundna skyddsronder, säkerhetsbonus och möten där arbetsmiljö och säkerhet diskuterades inför kommande arbetsuppgifter.

Att arbeta med att ändra de anställdas attityder och beteenden har däremot liten effekt, enligt studien. Trots det avråder inte forskarna från sådana metoder, men de konstaterar att det behövs mer forskning på området. De poängterar också att det inte räcker med kampanjer för att öka säkerhetstänkandet. Om man vill minska olyckorna på jobbet måste sådana insatser kombineras med mer konkreta åtgärder.

Läs hela rapporten.