Seko och Almega har enats om ett nytt, drygt tre år långt avtal inom post- och flygområdet. Seko gläds åt särskilt goda löneökningar för dem som har de lägsta lönerna.

I det centrala avtalet för branschen har utrymmet för löneökningar hittills aldrig angivits i kronor och ören, bara i procent. För Almega har det varit en principsak att inte heller i fortsättningen uttrycka löneökningar i kronor.

– Det motståndet är nu brutet, säger Sekoordföranden Janne Rudén. Vi har fått igenom LO-samordningens krav.

I det nya avtalet, som löper från den 1 juni 2013 till och med den 31 juli 2016, finns löneökningar på totalt 1 700 kronor under perioden. Första året handlar det om 550 kronor, andra året ytterligare 550, och sista året 600 kronor. För vissa lågavlönade grupper innebär de här krontalen att lönerna höjs med över åtta procent, enligt Seko.

För dem som tjänar mest blir den procentuella ökningen mindre. Lönerna ska dock höjas med minst 6,8 procent. För anställda vars löner ligger över 25 000 kronor i månaden innebär det mer än 1 700 kronor.

Även avtalets lägsta löner höjs med krontalsbeloppet. Lägstalönerna höjs därmed med över tio procent under perioden, enligt Seko. Lägstalönerna har särskilt stor betydelse i företag med hög personalomsättning och en ständig tillströmning av nyanställda.

Arbetsgivarna inom Almega är å sin sida nöjda med att avtalet inte innehåller några individgarantier. Löneökningarna ska fördelas i lokala förhandlingar, vilket ”gör det möjligt för arbetsgivarna att fördela löneökningarna fritt och använda löneutrymmet för att premiera goda arbetsinsatser”, säger Almegas förhandlare Lars Friberg i ett pressmeddelande.

Enligt Almega kommer företagens lönekostnader totalt att öka med 6,8 procent, vilket följer den norm för löneökningarna som har bildats inom industrin. Seko är övertygat om att lönerna i verkligheten kommer att stiga mer än så, framför allt i de företag som betalar lägst löner och har störst personalomsättning.

Förutom höjda löner innebär avtalet att de anställda får kompletterande ersättning vid föräldraledighet i upp till sex månader (tidigare fyra månader).

Medlarna Jan Sjölin och Anders Forsberg lämnade sin hemställan kring klockan elva i förmiddags, och redan efter drygt tre timmar hade båda parter svarat ja.

Läs också: Glädje över nya avtalet