Presentationen av antologin Kampen om opinionen i fredags innehöll kommentarer från Per Schlingmann, Karin Pettersson från Aftonbladet, Jan Nygren som leder S valkampanj och Ulrika Schenström.

Schlingmann och Schenström är bägge två frilansare numera och har inte längre inflytande över Moderaternas valkampanj. Ändå kunde man lyssna sig till en del strategiska insikter som säkert inte är inaktuella.

Schlingmann framhöll att både marknadsföring och politik handlar om framtiden och därmed förmågan till omprövning. Att det är den bild ett varumärke ska utstråla.

Schenström var inne på tankespåret att politik handlar om grundläggande grejer och ingenting annat: ekonomi, välfärd, jobb. Och att det är genom att förespegla konkreta reformer som man visar sin trovärdighet.

Bägge beskrivningarna reducerar i och för sig politiken till ett säljtänk. Men kan man inte gissa en hel del om vad som ligger i pipelinen under det kommande valåret.

Att M vid en lämplig tidpunkt kommer att ta initiativet med ett överraskande ambitiöst reformprogram som åtminstone på papperet placerar dem till vänster om S. Och i samband med det vara självkritiska på ett sätt som klingar hittills ohört i svensk politik.

Det sas också många andra intressanta saker i panelen, bland annat om sociala medier. Vi får återkomma till dem.