Säkerheten brast när en byggnadsarbetare föll 4,5 meter vid ett takarbete i Sjöbo. Därför får Skanska nu en företagsbot på 300 000 kronor.

Det var i maj 2009 som arbetsplatsolyckan inträffade. Två byggnadsarbetare skulle ta hål i taket för en ny ljusanläggning på en skola i Sjöbo, när den ene föll ner genom taket. Mannen skadade ryggen och hans hälben krossades.

Utredningen av olyckan visade att byggnadsarbetarna inte använt den skyddsutrustning som fanns på plats. Det saknades också en skriftlig arbetsberedning där riskbedömningar för arbetet och krav på skyddsutrustning borde ha ingått.

Skanska som ansvarade för ombyggnationen av skolan döms därför till 300 000 kronor i företagsbot, uppger tidningen Skånskan på nätet.