Buller, tunga lyft och ensidiga rörelser är vanliga arbetsmiljöproblem bland arbetare. Tjänstemännen plågas mer av psykisk ansträngning, enligt SCB:s arbetsmiljöundersökning.

Undersökningen som är en del av SCB:s stora undersökning om levnadsförhållanden, visar att mer än varannan arbetare, 54 procent, jobbar med upprepade och ensidiga rörelser, vilket kan ge upphov till förslitningsskador. Andelen är ungefär lika stor bland kvinnor som bland män.

– Det är trista siffror som säger en del om innehållen i jobbet. Ofta handlar det om mindre svåra jobb där personalen blir lätt utbytbar, och så har det tyvärr sett ut länge, säger Sten Gellerstedt, utredare i arbetsmiljöfrågor på LO.

Nästan lika många arbetare är utsatta för buller på jobbet. Men ljudnivåerna är ett betydligt större problem för män än för kvinnor. Två av tre manliga arbetare har bullerutsatta jobb, att jämföra med var tredje kvinna.

Sten Gellerstedt konstaterar att buller är ett problem som ökat i omfattning de senaste åren.

– Det har blivit intensivare på arbetsplatserna, med fler som trängs på samma yta. Tidigare kanske man hörde tre skruvdragare samtidigt på ett bygge i dag är det många gånger fler.

Ensidigt arbete, buller och tunga lyft är vanliga arbetsmiljöproblem bland arbetare, men mindre vanliga bland tjänstemän. Medan 36 procent av arbetarna lyfter tungt varje dag på jobbet gäller det bara 4 procent av tjänstemännen.

Tjänstemännen har lättare jobb rent fysiskt, men nästan varannan tjänsteman, 49 procent, uppger att de har ett psykiskt ansträngande arbete. Det samma gäller 36 procent av arbetarna.

– Tjänstemän har en annan press än arbetare när det gäller att leverera en obestämd kvalitet. Hur vet man om en utredning eller ett projekt är färdigt eller om det ska göras mer? Det skapar psykisk press, säger Sten Gellerstedt.

Bland tjänstemännen är den psykiska belastningen lika stor för kvinnor som för män, medan det bland arbetare främst är kvinnorna som har de mentalt tunga jobben.

– Det är för att de till stor del arbetar i vård och omsorg. I de yrkena har de ett ansvar som är svårt att släppa när man går hem från jobbet, säger Sten Gellerstedt.