År 2020 ska kvinnor tjäna lika mycket som män i EU. Lönegapet mellan könen ska minska med fem procentenheter om året, enligt de krav EU-parlamentet för fram till kommissionen.

I går fattade EU-parlamentet beslut om en resolution om jämställda löner. Parlamentet kräver att kommissionen tar krafttag och aktivt stöttar medlemsländerna så att de minskar löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Det ska ske snabbt och rejält och lönerna ska vara jämställda år 2020.

– Det är klart att man kan diskutera om det är realistiskt med tanke på hur det ser ut i dag, men vi vill sätta rejäl press på kommissionen, säger Mikael Gustafsson, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet och ordförande i EU-parlamentets jämställdhetsutskott.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är 16,2 procent inom EU. De har minskat de senaste åren men minskningen går allt för långsamt enligt parlamentet.

– Det här är fråga om ren diskriminering, och det kan vi inte acceptera. Det kan vara så att kvinnor tjänar mindre på samma jobb men det är också en tydlig strukturell diskriminering där kvinnors arbete systematiskt värderas lägre än mäns, säger Mikael Gustafsson.

EU har sedan 40 år tillbaka ett direktiv om lika lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för lika eller likvärdigt arbete. Parlamentet har tidigare krävt att kommissionen ska se över direktivet för att göra det effektivare, men det har ännu inte skett.

Nu upprepas kravet tillsammans med det nya kravet att ”kommissionen stödjer medlemsstaternas insatser för att minska löneklyftan mellan könen med minst 5 procentenheter per år, med målet att avskaffa denna löneklyfta till 2020.”

Mikael Gustafsson säger att det varierar kraftigt vilken betydelse resolutioner från parlamentet faktiskt får.

– De kan leda till ingenting och till jättemycket. I det här fallet tror jag att det får betydelse för vad kommissionen gör. Det finns ett väldigt tryck i frågan.

Han hoppas att resolutionen leder till att kommissionen nu ser över det gamla direktivet och lyfter frågan om jämställda löner med medlemsländerna.

– Kommissionen måste visa att det här är en fråga som det är viktigt att länderna tar på allvar, säger han.

FOTNOT: Löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige var 13,9 procent år 2012. Om hänsyn tas till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid var löneskillnaden 6,1 procent.