Foto: Trond H Trosdahl

Foto: Trond H Trosdahl

Årets avtalsrörelse går in i sitt slutskede. Läs hur det har gått i Finland, på Scandic i Borås – och vad LO:s avtalssekreterare tycker så här långt.

 

Låga lönelyft – mot sänkt skatt

Löneökningarna blev måttliga, men samtidigt sänks skatten. Finlands centralorganisationer har slutit ett treårigt avtal med arbetsgivarna och regeringen. Uppgörelsen betraktas som ok, säger verkstadsmekanikern Toni Blomster – det var ingen som hade förväntningar på mer.

Statens roll för avtalen kan strykas

Staten har traditionellt varit en tredje part i finländska avtalsuppgörelser, men nu lutar det åt att en modell som mer liknar den svenska tar över.

Finlands arbetsgivare sneglar på oss

Kommentar. Att flytta den svenska modellen till Finland blir inte så lätt, tror Arbetets Tommy Öberg.

 

Sekos strejkvarsel välkomnas

På onsdag börjar Sekos strejk bland postanställda. Det är på tiden, säger stridssugna medlemmar.

Posten stoppar strejkinformation

Facklig information om Sekos strejk får inte distribueras på arbetstid, anser Posten.

Sekos kamp måste få allt stöd

Ledare. Av rättviseskäl, och för att värna den solidariska lönepolitiken om lika lön för lika arbete, måste Sekos kamp få allt stöd, skriver Arbetets Martin Klepke i en ledare.

 

Nu vill fler förhandla om potten

HRF:s avtal har i tjugo års tid tillåtit lokala förhandlingar för individuella löner. Nu börjar den möjligheten att faktiskt användas.

Alla nöjda med små löneskillnader

Reportage. På Scandic i Borås är både fack och arbetsgivare nöjda med de lokala förhandlingarna. Men de individuella skillnaderna blev mycket måttliga.

 

”Märket kan hota svenska modellen”

Torbjörn JohanssonTorbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare, summerar avtalsrörelsen så här långt. Han ser en risk att industrins märke i praktiken bara kommer att gälla LO-medlemmarnas löner.