Lite i skymundan varslar Seko om strejk inom post och flyghanteringen.

Avtalet gäller 15 000 anställda, och den konflikt som nu har uppstått gäller en viktig ideologisk fråga.

Arbetsgivarparten vill nämligen inte godta att Seko utgår från den överenskommelse som slöts mellan LO-förbunden inför årets avtalsrörelse. Överenskommelsen utgår från en balansering mellan kronpåslag och procentuella påslag där de lägst avlönade bör få ett enhetligt kronpåslag.

Ett enhetligt kronpåslag för de lägst betalda grupperna ger på sikt en utjämning av lönerna för de lägst betalda avtalsområdena, och ska vi någon gång komma tillrätta med osakliga löneskillnader mellan olika avtalsområden så är kronpåslag den rätta vägen att gå.

Detta säger dock Sekos motpart, arbetsgivarorganisationen Almega, blankt nej till. Med skarpa ord avfärdar Almega allt tal om någon annan fördelningsnorm än med procentuellt påslag.

Det gör att de rådande orättvisorna i lönesättningen består, och det skapar också risker för skilda löner på olika företag utan att det berättigas av skilda arbetsuppgifter.

Av rättviseskäl, och för att värna den solidariska lönepolitiken om lika lön för lika arbete, måste Sekos kamp därför få allt stöd.

Martin Klepke