48 000 fler sysselsatta. 4 000 färre arbetslösa. Det är Statistiska centralbyråns (SCB:s) siffror om arbetsmarknaden i augusti.

I går kom Arbetsförmedlingens siffror. De går ut på att antalet arbetslösa ökade med 13 000 i augusti. I dag säger SCB att arbetslösheten har minskat på ett år, även om minskningen är så liten att den inte är statistiskt säkerställd.

– Trenden visar på en minskning av så väl antalet som andelen arbetslösa, skriver SCB i ett pressmeddelande.

Siffrorna om antalet arbetslösa stämmer överens. 404 000, enligt SCB. 402 000, enligt Arbetsförmedlingen. Och arbetslösheten ökade mellan juli och augusti, enligt SCB.

Antalet undersysselsatta, det vill säga tim- och deltidsanställda som inte får jobba så mycket som de vill, ökade med 21 000 till 314 000 på ett år, enligt SCB.

Det skulle skapas drygt en halv miljon nya jobb om alla som vill fick jobb. Detta enligt ett annat sätt att mäta, det outnyttjade arbetsutbudet på SCB-språk.

135 000 ungdomar under 25 år var arbetslösa i augusti. Arbetslösheten minskar något bland ungdomar över 20 år.

Allt fler jobbar efter 65-årsdagen. I augusti var antalet nästan 150 000. Det är 6 000 fler är för ett år sedan.

Antalet anställda ökade med 61 000 på ett år mellan augusti 2012 och augusti 2013. De som fick fasta jobb är något fler än de som fick tillfälliga jobb. Tidigare har de fasta jobben ökat samtidigt som antalet tillfälliga jobb har legat still.

Arbetsförmedlingen och SCB mäter arbetslösheten på olika sätt. Arbetsförmedlingen räknar helt enkelt hur många som var inskrivna den 31 augusti. SCB:s ringer runt och intervjuar folk. Nästan 30 000 personer ingår i urvalet. De svarar på frågor om hur mycket de har jobbat.