402 000 människor var arbetslösa i augusti – 13 000 fler på ett år. Det innebär att arbetslösheten är 8,5 procent.

Mer än hälften av de arbetslösa har varit utan jobb i mer än ett halvår. Det är en ökning med nästan 10 000 på ett år. Den enda ljuspunkten är att antalet människor som har varit arbetslösa i minst två år inte ökar, utan ligger kvar på 70 000.

97 000 deltog i någon av jobb- och utvecklingsgarantins tre faser, plus 3 000 på ett år. 34 000 deltog i fas 3, plus 2 000 på ett år. 378 av dem är ungdomar under 25 år.

Däremot minskade arbetslösheten bland ungdomar under 25 år med 3 000 till 96 000.

I Gävleborgs län, som tillsammans med Blekinge har landets högsta arbetslöshet, minskar både antalet arbetslösa ungdomar och antalet nyinskrivna. Samtidigt växer gruppen av människor som har gått arbetslösa i minst ett år.

– Klyftorna på arbetsmarknaden blir allt djupare. Arbetslösheten ökar bland dem som har korta utbildningar eller funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga eller är födda utanför Sverige. Samtidigt minskar den bland fullt friska och välutbildade. Den här utvecklingen är verkligen en väckarklocka för oss och samhället, säger Charlotte Humling, chef på Arbetsförmedlingen i Gävle.

I Gävleborg ökar arbetslösheten bland kortutbildade, utrikes födda och funktionsnedsatta. Arbetslösheten bland svenskfödda minskar.

Sverige går i otakt. Gävleborgs och Blekinges toppnotering är en arbetslöshet på 11,3 procent. Uppsala har lägst arbetslöshet, 6,4 procent, följt av Stockholms län med 7,1 procent.

3 700 personer varslades om uppsägning i augusti. Det är 500 färre än i augusti förra året.