Posten förbjuder Seko att informera medlemmar och förtroendevalda om den varslade strejken på arbetsplatserna. En direkt fientlig handling som försvårar en avtalsuppgörelse, anser Seko.

Vid de arbetsplatser som är uttagna i strejk från och med onsdag i nästa vecka har Seko förgäves försökt sprida information om konflikten till medlemmarna.

– Vi får inte hålla möten, inte sprida tryckt information på arbetsplatsen och inte skicka mejl via PostNords datorer, berättar Alf Mellström, ordförande för Seko Posten.

Vid landets största postterminal, den i Årsta i Stockholm, finns anslagstavlor där Seko normalt hänger upp information. Men efter att Seko varslade om konflikt i fredags får facket inte sätta upp information som handlar om strejken.

– De har till och med tagit ner information som vi har satt upp, säger Jan Gebring, klubbordförande vid Årstaterminalen.

Förbudet mot strejkinformation och fackliga möten gäller inom hela koncernen, enligt Seko. PostNords ledning skriver i ett brev till cheferna:

”Seko och de anställda har inte rätt att sätta upp anslag eller affischer på arbetsplatsen om konflikten. Seko har inte heller rätt att använda företagets post eller e-post för att distribuera sin information om konflikten. Företagets intranät, eller liknande, får inte heller användas för information om konflikten. Seko har inte rätt att på arbetstid eller på arbetsplatsen anordna möten om konflikten. De kan inte åberopa reglerna om facklig information enligt Utvecklingsavtalet för sådan information.”

– Posten, som är ett svenskt-danskt statligt bolag, ägnar sig åt fackföreningsfientliga aktiviteter, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén, som undrar om ägarna står bakom företagets agerande.

– Vi kan inte se detta som annat än en direkt fientlig handling, säger Alf Mellström. Det är minst sagt anmärkningsvärt att Posten inte respekterar de fackliga rättigheterna utan för allt för att begränsa vårt fackliga arbete. Detta leder till ytterligare polarisering.

Per Ljungberg, presschef vid PostNord, säger:

– Vi följer Almegas rekommendation och policy, som säger att fackliga organisationer inte får använda företagets egendom för att förbereda en konflikt, och inte förbereda konflikt på betald arbetstid.