Hjärt- och kärlsjukdomar är mer än dubbelt så vanliga i ekonomiskt missgynnade områden som i välbeställda. Den generella förbättringen i hjärthälsa kommer inte alla till del.

Staffan Josephson Foto: Anna Molander

– Alla har känt till att det finns sociala skillnader i risken för hjärt- och kärlsjukdom, men ingen har kunnat visa skillnaden så här tydligt. Klyftan är större än vad forskarna hade väntat, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-lungfonden, som i dag presenterar en pilotstudie gjord bland 1 100 män och kvinnor i åldrarna 50–65 år.

550 av de undersökta bor i Bergsjön, Biskopsgården och Gunnared, alltså delar av Göteborg där inkomsterna är relativt låga, medan lika många bor i de mer välmående områdena Askim, Torslanda och Älvsborg.

Studien visar alltså att hjärt- och kärlsjukdom är mer än dubbelt så vanligt i de socioekonomiskt svagare områdena. Och diabetes är hela tre gånger så vanligt.

– Resultatet är skrämmande, säger Staffan Josephson. Så stora skillnader är orimliga. Politikerna måste göra någonting åt detta.

– I ”bättre” områden minskar risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar sedan länge. Men den förbättringen syns inte i de missgynnade områdena. Där går sjukligheten snarast upp.

Mönstret stämmer överens med det som tidigare har beskrivits i rapporter från Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen: Personer med enbart grundskoleutbildning får hjärt- och kärlsjukdomar och dör i hjärtinfarkt i betydligt högre omfattning än personer med eftergymnasial utbildning.

Mekanismerna bakom den sämre hälsan i fattiga områden är komplicerade, och forskarna bakom pilotstudien i Göteborg har ännu inte hunnit gå igenom de omfattande frågeformulär som de undersökta har fyllt i. Att levnadsvanor är en del av förklaringen verkar dock troligt. Över 30 procent av dem som bor i de fattiga delarna av Göteborg är kraftigt överviktiga, vilket innebär ökad risk för diabetes.

– Andelen rökare är också mycket högre. Anti-rökbudskapet har inte gått hem i de här områdena, säger Staffan Josephson.

– I fråga om sjukvård fanns ingen skillnad mellan områdena. Men det kan hända att människor i fattiga områden är mindre benägna att söka sig till vården.

Pilotstudien är inledningen på en större undersökning, där totalt 30 000 personer i Göteborg, Skåne, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå ingår. Den väntas bli klar 2016.

Läs rapporten här.

Hjärt-kärlsjukdom

• Hjärt-kärlsjukdom är det samlade namnet för sjukdomar i cirkulationsorganen, det vill säga hjärta och blodkärl. Sjukdomarna omfattar till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp och stroke.

• 1,4 miljoner personer i Sverige lever med hjärt-kärlsjukdom.

• Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken både i Sverige och internationellt. 38 procent av dem som avled i Sverige 2012 gjorde det till följd av sjukdom i hjärta och kärl.

• De samlade kostnaderna för hjärt-kärlsjukdom i Sverige beräknas till mer än 60 miljarder kronor om året.

Källa: Hjärt-Lungfonden (TT)