Ingen ställs till svars för dödsolyckan hos Nordkalk i Luleå år 2011, där Gustaf Seppelin Solli fick svåra brännskador. Ärendet hinner preskriberas innan åklagaren är klar med utredningen.

Det var i november 2011 som olyckan på SSAB:s område i Luleå inträffade. De anställda på företaget Nordkalk skulle ta loss en kalkklump som fastnat i en kalkugn när det plötsligt uppstod en explosion och de hamnade mitt i flera hundra grader varm ånga med frätande kalk.

En person dog i olyckan och Gustaf Seppelin Solli fick så svåra brännskador att han hölls nedsövd i veckor efter olyckan och han har fått men för livet. Men ingen kommer att ställas till svars för hans skador. Preskriptionstiden för vållande till kroppsskada är två år, och åklagaren hinner inte bli klar med utredningen i tid, berättar tidningen Arbetarskydd.

– Det är ett skämt, säger Gustaf Seppelin Solli till tidningen när han får höra att ingen längre kan hållas ansvarig för hans olycka.

Han har efter olyckan krävt att politikerna tar krafttag mot de allvarliga arbetsplatsolyckorna. Tillsammans med Anders Ferbe, ordförande i IF Metall, lämnade han i januari över en skrivelse från förbundet till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, där de kräver att regeringen tar fram en handlingsplan för nolltolerans när det gäller dödsolyckor på jobbet.

Även om ingen chef kan lastas för de skador Gustaf Seppelin Solli drabbats av kan åklagaren fortfarande yrka att företaget ska betala företagsbot. När det gäller hans omkomne arbetskamrat kan åtal fortfarande väckas, eftersom preskriptionstiden för dödsolyckor är fem år.

Och när det handlar om ersättning för sina skador fick Gustaf Seppelin Solli nyss ett glädjande besked. Arbetarskydd berättar att Afa Försäkring har betalat ut en ersättning för vanprydande ärr – totalt 1,2 miljoner kronor.