IW… som har blivit gästforskare på Stockholms universitet?
– Jag ska skriva en bok om välfärdspolitiken och den svenska modellen. Tidigare har jag skrivit om olika delar i olika sammanhang, nu försöker jag få ihop det till en berättelse.

Berätta mera!
– Jag analyserar de historiska rötterna på ett annorlunda sätt samtidigt som jag tar upp de stora utmaningarna för välfärdspolitiken framöver. Jag har reflekterat över hur man kan fatta legitima beslut inom socialförsäkringen och a-kassorna – och vad som uppfattas som legitima beslut i ett land. Knäckfrågorna i den delen är: Vad är ett lämpligt arbete och vad är arbetsförmåga? Sedan ska jag skriva om hur den svenska arbetsmarknadsmodellen är satt under hård press.

Känns det snopet att få lämna socialförsäkringsutredningen för att du kandiderade som ordförande för S-kvinnor – och sedan inte få det uppdraget?
– Då kändes det väldigt snopet att tvingas lämna utredningen. Nu är det kul igen. Jag har fått chansen att göra något jag verkligen gillar.