Elever som började på gymnasiets treåriga yrkeslinjer i slutet av 80-talet klarade sig på lång sikt inte bättre på arbetsmarknaden än de som samma period började på tvååriga linjer.

Det visar en rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

De med låga grundskolebetyg tycks tvärtom ha löpt större risk för att bli arbetslösa genom att gå den längre utbildningen. Förklaringen kan vara att de med dåliga betyg oftare hoppade av när utbildningen förlängdes och gjordes mer allmän.