Att ha återbetalningsskydd till tjänstepensionen gör att pensionen blir lägre. Men det vet varannan sparare inte om, enligt en undersökning från pensionsbolaget AMF.

Återbetalningsskydd innebär att pensionspengar som du har sparat ihop går till dina efterlevande ifall du skulle dö innan du hinner bli pensionär.

Avstår man från återbetalningsskydd går pengarna i stället till övriga sparare. Det kan låta trist – men det betyder också att man själv får ta del av pensionspengar från andra, avlidna sparare om man får leva fram till pensioneringen. Det höjer pensionen (se tabell här bredvid).

Många svenskar har återbetalningsskydd kopplat till sin tjänstepension, alltså den kompletterande pension som arbetsgivaren betalar för enligt kollektivavtal. Men en ny undersökning, som undersökningsföretaget Novus har gjort på uppdrag av AMF, visar att 27 procent av svenskarna mellan 25 och 65 år inte kan säga om de har återbetalningsskydd eller inte.

Och framför allt: 56 procent av de tillfrågade vet inte hur återbetalningsskyddet påverkar pensionen. De är alltså inte medvetna om att den trygghet som återbetalningsskyddet ger spararens anhöriga har ett pris i form av lägre pension.

– Det här visar att många väljer återbetalningsskydd utan att tänka efter, kommenterar Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF.

– Jag tror att det är lite för lätt att välja till återbetalningsskydd, och sedan ha kvar det fastän man inte längre behöver det.

För privatanställda arbetare, vars tjänstepension kallas Avtalspension SAF-LO, kan återbetalningsskyddet enkelt väljas till genom ett kryss i en ruta. För kommunalt anställda som inte gör ett aktivt val för sin tjänstepension ingår återbetalningsskyddet automatiskt – det krävs ett aktivt val för att ta bort det.

– Det är viktigt att man tänker efter om återbetalningsskyddet verkligen behövs, säger Carina Blomberg. Det kanske var rätt att ha det när du valde det. Men efter ett antal år kan situationen ha förändrats. Resten av familjen kanske klarar sig även utan skyddet.

AMF:s undersökning tyder på att många behåller återbetalningsskyddet utan att reflektera över det. Undersökningen visar också att drygt sex av tio inte vet att återbetalningsskyddet kan läggas till eller tas bort. (För att du ska få lägga till återbetalningsskydd kan en del pensionsbolag dock kräva att du lämnar en hälsodeklaration.)

Hur mycket högre tjänstepension du får genom att ta bort återbetalningsskyddet varierar något beroende på vilket bolag som förvaltar pensionen, och på när du är född. Vinsten är normalt sett större för äldre sparare än för yngre, eftersom yngre generationer lever längre. Färre avlidna generationskamrater betyder ju mindre pensionskapital att fördela bland överlevarna.

Så mycket högre blir pensionen

Så här mycket högre blir tjänstepensionen för en privatanställd arbetare som i dag tar bort sitt återbetalningsskydd. Beräkningen, som är gjord av AMF, bygger på att pensionen betalas ut från 65 år och livsvarigt. Effekten kan variera något beroende på var du har din tjänstepension – kontakta det bolag du sparar hos om du vill ha mer exakta uppgifter.

40-talist:   +16 procent

50-talist:   +18 procent

60-talist:   +16 procent

70-talist:   +14 procent

80-talist:   +15 procent