Foto: Helena Karlsson

Foto: Helena Karlsson

Med en förbandslåda för psykiska besvär kan den anställda själv skatta sin hälsa.

 

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning – men på arbetsplatserna är det tyst kring problemet. En ny förbandslåda ska bidra till att tidiga signaler på psykiska besvär fångas upp.

– Vi vet att människor som drabbas av psykisk ohälsa till en början befinner sig i en förnekelsefas. När de till slut söker hjälp är sjukskrivningen ofta ett faktum, säger Rickard Bracken, projektledare vid Hjärnkoll, en nationell kampanj för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa.

För att minska tröskeln för dem som behöver stöd lanserar kampanjen i dag en ny förbandslåda, som förutom plåster och bandage också innehåller ett verktyg för självskattning av den psykiska hälsan. Den anställda svarar på ett antal frågor, som:

• Har du svårt att glädja dig åt det du brukar?

• Känner du att du inte räcker till?

• Har du sömnsvårigheter?

• Upplever du stressymptom, exempelvis huvudvärk och svettningar?

• Har du koncentrationssvårigheter?

• Drar du dig undan sociala sammanhang?

Frågorna ska besvaras på en skala från ”aldrig” till ”ofta”. Är den samlade bilden oroande, så innehåller förbandslådan telefonnummer till arbetsplatsens företagshälsovård.

– Där finns beteendevetare som är kompetenta att ta hand om samtalen – inte bara slussa dem vidare, säger Rickard Bracken.

Under hösten ska den nya förbandslådan, som är en prototyp, sättas upp och testas på arbetsplatser inom NCC, Eon och Swedbank. Efter ett halvår ska den utvärderas. Fungerar den väl ska den förhoppningsvis spridas till fler arbetsplatser.

– Förbandslådan kan inte lösa alla problem, säger Rickard Bracken. Det behövs olika insatser för att komma åt den psykiska ohälsan i arbetslivet, till exempel utbildning av chefer. Men lådan kan bli ett viktigt inslag.