Restaurang Storseglet AB i Göteborg hade mellan 42 och 220 anställda – men betalade bara premie för avtalspension för 17 av dem.

Nu går Hotell- och restaurangfacket (HRF) till Arbetsdomstolen och begär 1,8 miljoner kronor i skadestånd.

I morgon ska domstolen avgöra om facket har rätt att gå till AD. Motparten – restaurang Storseglet och arbetsgivarorganisationen Visita – hävdar att facket har avtalat bort rätten att gå till domstol genom LO-SAF-avtalen om AMF-försäkringar.

Något liknande fall har inte prövats i domstol tidigare.

– Arbetsdomstolens avgörande är viktigt, säger Anett Olofsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Ett detektivarbete av HRF gjorde att historien rullades upp. Facket jämförde siffrorna ur Storseglets årsredovisning med hur mycket bolaget hade betalat till Fora för avtalspensioner.

Mellan 2005 och 2011 hade bolaget år efter år betalat in alldeles för lite. Bara för 2011 var summan 1,3 miljoner.

– Självklart ska en arbetsgivare inte kunna åsidosätta reglerna så flagrant utan påföljd. Här är det fråga om en arbetsgivare som anmält en bråkdel av sina anställda till Fora för att slippa kostnader – och sedan betalar in i efterhand när han blir påkommen, betonar Anett Olofsson.

Om Arbetsdomstolen inte tar upp fallet blir följden att arbetsgivaren kommer undan påföljder. Det finns visserligen en skiljenämnd för tvister om LO-SAF-avtalen om AMF-försäkringar – men den här konflikten kan inte handläggas där. Dessutom är det för sent att ta upp frågan där.

– Om Arbetsdomstolen inte tar upp målet vet jag inte vart man kan vända sig, konstaterar Anett Olofsson.

Oenigheten mellan parterna gäller inte vad som har hänt. Båda sidor är överens om att Storseglet har anmält för få anställda och därmed betalat för låga avgifter till avtalspensioner. Storseglet hävdar att det beror på att bolaget har växt snabbt och installerat ett nytt lönesystem.

Meningarna går isär när det gäller hur de gemensamma bestämmelserna i LO-SAF-avtalen om AMF-försäkringar ska tolkas.

Storseglet levererar luncher till ett 90-tal friskolor framför allt i södra Sverige. Bolaget är lönsamt och växer snabbt. Avkastningen på eget kapital var 90 procent enligt årsredovisningen för 2010/2011.