Seko och Almega har enats om ett nytt, treårigt avtal för 2 000 anställda som bygger och underhåller järnvägar.

Avtalet, som löper från den 1 april 2013 till och med den 31 mars 2016, betyder att lönerna höjs med 2 procent det första året, 2,4 procent det andra året, och ytterligare 2,4 procent det sista året.

Därmed är utrymmet för löneökningar totalt 6,8 procent under treårsperioden, vilket är den nivå de flesta andra avtal i årets lönerörelse har hamnat på.

Till skillnad från de flesta andra avtalet är järnvägsinfrastrukturavtalet inte uppsägningsbart det sista året. Om det är en framgång för arbetsgivarna inom Almega, så är Seko tillfreds med nya, starkare regler om utbildning för skyddsombuden.