255 kronor i lägre avgift till a-kassan för en hotellstäderska, 200 kronor mindre för en skogsarbetare och 175 kronor mindre för en industriarbetare, åtminstone om a-kassornas avgifter är de samma vid årsskiftet som i dag. Regeringens förslag om a-kassan innebär en återställare till de regler som gällde före 2007.

– I princip ja, men jag vågar inte vara säker förrän jag har läst budgeten och sett ett lagförslag, säger Melker Ödebrink, kanslichef på a-kassornas samorganisation.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ser sänkningen som en framgång för LO:s strategi.

–  Vi har kopplat ihop a-kassan med jobbpakten. Även om vi är i opposition har vi lyckats driva regeringen till att acceptera att de differentierade a-kasseavgifterna är ett historiens största fiaskon, anser han.

Men det stör honom att regeringen presenterar återställaren som en ”jobbsatsning”.

– Det är minst sagt anmärkningsvärt.

I dag presenterade regeringen sitt jobbpaket ”Nya vägar in för unga”. Det kostar 3,1 miljarder. Knappt 400 miljoner går till ungdomsjobb. Drygt 2,7 miljarder går till a-kassan.

221 miljoner satsas på Jobbpakten i form av lönerabatter och handledarstöd. Runt 270 miljoner per år satsas på sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar under 23 år. Samtidigt sänks den övre åldersgränsen från 26 till 25 år. Därefter betalar arbetsgivaren full avgift.

Totalt kostar de lägre arbetsgivaravgifterna för unga 15 miljarder om året. Stödet har kritiserats för att vara ineffektivt och skapa få nya jobb. I höst kommer den första utvärderingen av de lägre arbetsgivaravgifterna för unga från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

– Men det räcker egentligen med ett gott ögonmått för att konstatera att det inte har skapats jättemånga nya jobb. Det betyder att prislappen för varje nytt jobb är relativt hög, säger Anders Forslund, professor i nationalekonomi och biträdande IFAU-chef.

Enligt regeringens förslag till riksdagen ska a-kasseavgifterna sänkas den 1 januari 2014. Sedan de infördes 2007 har det varit sju magra år för facket och a-kassor. En halv miljon gick ur a-kassan på två år. LO förlorade 200 000 medlemmar på två år.

Sju magra år ska följas av sju feta år. Det står i bibeln. Det återstår att se om den profetian slår in för LO och a-kassorna.

–  Jag tror inte att det blir lätt att få tillbaka alla, men det blir andra möjligheter för a-kassorna att värva. Ungdomarna har inte gått med i a-kassan i någon större utsträckning. Huvudorsaken är att det är för dyrt. Jag tror att vi får en tillströmning när avgifterna sänks, resonerar Melker Ödebrink.

Karl-Petter Thorwaldsson utlovar en storsatsning av LO-förbunden på medlemsvärvning nästa år.

–  Om vi tappade så många medlemmar när a-kasseavgiften höjdes måste vi rimligen kunna ta tillbaka en del när de återställs, tycker han.

A-kassan blev dyrare när arbetslöshetsavgiften infördes. Ju högre arbetslöshet, desto högre avgift. Teorin går ut på att lönekraven ska dämpas bland grupper som löper hög risk att bli arbetslösa.

En ”jättebluff” och ett av de största ”akademiska haverierna” i historien, enligt Karl-Petter Thorwaldsson.

– Det här gjorde Anders Borg och regeringen fullt medvetna om att det skulle försvaga facket. Det är en lärdom för oss som arbetar fackligt i dag, anser Karl-Petter Thorwaldsson.

Så mycket sänks din avgift: