Nej, att förlänga tiden för provanställning från sex till tolv månader är verkligen inget integrationsprojekt, som Moderaterna vill göra gällande.

Däremot kan det vara ett effektivt sätt att försämra anställningstryggheten, minska löneökningarna och försämra anställningsskyddet.

Elisabeth Svantesson (M), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, driver på för att förverkliga Moderaternas förslag om att förlänga tiden för provanställningar till ett helt år.

Hon gör det  med orden att det skulle ”öka efterfrågan på arbetskraft med liten arbetslivserfarenhet”. Därmed gynnar det integrationen, enligt moderaternas synsätt. Det vill säga att utrikes födda lättare får jobb om provanställningen förlängs.

Det är naturligtvis fel.

En arbetsgivare som inte kan se vad en anställd går för under sex månaders tid lär inte heller göra det efter tolv månader. Däremot försvagar förslaget både den enskildes och fackets inflytande. Styrkepositionerna förskjuts till arbetsgivarens fördel och en nedåtriktad press skapas därmed på lönerna.

Förslaget vittnar också om en svårförståelig vilja att öka motsättningarna på arbetsmarknaden.

Det är både obehagligt och obegripligt att politiker så öppet agerar för att så split mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Som bland andra Civilekonomerna har framfört är en stor nackdel med provanställning generellt att nyanställda knappast känner sig välkomna om de möts av ett stadfäst misstroende redan inskrivet i anställningskontrakten.

Det mildras knappast av att tiden för provtjänstgöring förlängs till ett helt år, under vilket den anställde är utlämnad till arbetsgivarens goda vilja och måste känna att han eller hon får lön på nåder.

Och tyvärr är följderna värre än så.

LO genomför just nu en kartläggning av arbetsmiljön för tillfälligt anställda efter att det kommit tydliga indikationer på att det slarvas med säkerheten.

Även här slår maktförskjutningen i förslaget igenom.

Om de provanställda inte vill stå upp för en bra arbetsmiljö av rädsla för att inte få sin anställning förlängd försämras också fackets möjligheter att driva på för en bättre arbetsmiljö.

Sammantaget för förlaget om förlängd provanställning alltså med sig en tydlig maktförskjutning på arbetsplatserna från fack till arbetsgivare.

Det i sin tur bildar en press nedåt på lönerna och större svårigheter att driva på för en bra arbetsmiljö.

Det blir de naturliga följderna av förslaget, men att föreslaget skulle förbättra integrationen finns det ingenting som styrker.

Martin Klepke