Vi vandrar i spåren av den tidiga arbetarrörelsen – 1880-talet och framåt – och tittar på arbetsplatser, bostäder, samlingslokaler och minnesmärken.

Måndag 9 september. Samling kl 18.00 på Medborgarplatsen vid trappan till Medborgarhuset vid Anna Lindhs minnesmärke. Fri entré, alla är välkomna!

Arrangörer: Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, ABF Stockholm, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetet.