Moderater jublar! Svenskt Näringsliv jublar!

Det blir troligen ingen ny lag om partistöd före valet 2014.

Moderaterna kan alltså fortsätta ta emot bidrag från näringslivet utan att redovisa det öppet.

Ändå är det faktiskt regeringen själv som har föreslagit att lagen ska ändras så att alla ska kunna se var partierna får sina pengar ifrån.

Men hur det är ställt med viljan att verkligen få igenom förslaget är osäkert.

När remissvaren lämnades i dag framgår det nämligen att förslaget är så dåligt att en ny lag med all säkerhet måste skjutas upp.

Socialdemokraterna överväger därför att driva frågan på egen hand, men utgången är oviss.

Så, med stor säkerhet blir det som vanligt runt partibidragen. Borgerliga ledarskribenter kommer att ondgöra sig över de bidrag som Socialdemokraterna tar emot och som redovisas öppet, medan bidrag till moderater och borgerlighet begravs i tysthet.

Det är lätt att misstänka att regeringen hastat fram förslaget mot sin vilja, troligen i ett försök att mildra den fräna kritiken som inte bara uttalats här hemma utan också från instanser som Europarådet och organisationer som Transparancy international.

Sverige är ju det enda landet i Europa, förutom Malta och Schweiz, där partier än i dag tillåts mörka var deras bidrag kommer ifrån.

Så när remissinstanserna på löpande band nu sågar förlaget blir följden kanske just den som Moderaterna i verkligheten vill ha:

Ingen ny lag före valet nästa år.

Hördes inte en suck av lättnad från såväl Moderaterna som från Svenskt Näringsliv?

Martin Klepke