Läget är låst i förhandlingarna om ett nytt avtal för postbranschen. Seko kräver löneökningar i kronor, Almega står fast vid att påslagen ska uttryckas i procent.

I det bud som Almega lämnade till Seko i går kväll, onsdag, erbjuder arbetsgivarna löneökningar med 6,8 procent under en 36-månadersperiod. Det motsvarar vad andra grupper har fått i årets avtalsrörelse, hävdar Lars Friberg, avtalsansvarig vid Almega.

– Att löneökningarna bestäms i procent är en viktig principfråga. Procentuella påslag tar mer hänsyn till löneläget vid det enskilda företaget.

Almega betonar också att procentpåslag gör det lättare att utforma ett gemensamt avtal för alla anställda (avtalet är ett så kallat medarbetaravtal, gemensamt för arbetare och tjänstemän).

Enligt Lars Friberg har gårdagens bud karaktären av ett slutbud. Detaljer går fortfarande att diskutera, men inte principen om procentpåslag.

Lika bestämt håller Seko fast vid att löneökningarna ska fastställas i kronor. I årets avtalsrörelse har LO-förbunden enats om att kräva krontalspåslag på alla avtalsområden där genomsnittslönen är under 25 000 kronor i månaden – ett sätt att ge de lågavlönade en relativt sett större löneökning.

Klockan 13 i dag ska Seko svara på Almegas bud, som just nu diskuteras i fackets förhandlingsdelegation. Men enligt förbundets avtalssekreterare Valle Karlsson är Seko inte redo att ändra sig i grundfrågan.

– Posten AB, den största arbetsgivaren i branschen, kan göra upp om krontal i sitt lokala avtal. Därför borde de inte vara något problem för Seko med procentpåslag i det centrala avtalet, resonerar Lars Friberg.

– Vi köper inte det synsättet. Det finns fler företag i branschen, säger Valle Karlsson.

Frågan om krontal eller procent kan låta teknisk, men det handlar om en grundläggande, ideologisk konflikt. Mot arbetsgivarnas vilja att anpassa lönerna efter förutsättningarna i de enskilda företagen står fackets strävan att jämna ut löneskillnader. Det går knappast att kompromissa: Krontalspåslag eller procentpåslag är en ja- eller nej-fråga.

Därför är det svårt att se hur en uppgörelse skulle komma till stånd utan att någondera parten viker sig. Seko:s företrädare vill dock inte tala om konfliktåtgärder, väl medvetna om att branschen är känslig för störningar och att kunderna snabbt kan söka alternativ. Avtalsområdet omfattar framför allt postdistribution, med Posten och Bring Citymail som de dominerande företagen, men också markservice på flygplatser, där Menzies Aviation är en stor arbetsgivare. Seko har 15 000 medlemmar i branschen.

Samtidigt förhandlar Seko och Almega om ett nytt avtal för företagen inom järnvägsinfrastruktur – i praktiken främst InfraNord. Också här ska Seko svara på ett Almega-bud klockan 13. Båda parter är optimistiska om möjligheterna att komma överens. Enligt Lars Friberg har Almega gått Seko till mötes i fråga om fackets lönekrav, som syftar till konkurrensneutralitet mellan InfraNord och  företag som tillämpar andra kollektivavtal.