Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad på 1,00 procent i dag. LO hade velat se en sänkning av räntan och tycker att Riksbankens agerande blir allt mer obegripligt.

– Riksbanken verkar ha svårt att släppa taget om en argumentation som inte håller. Särskilt sedan regeringen klargjort hur ansvarsförhållandet för makrotillsynen ser ut. Vad är det ytterligare Riksbanken behöver besked om? säger Ola Pettersson, chefsekonom på LO.

TT: Är inte hushållens skuldsättning ett problem?

– Det är självklart så att skuldsättningen kan vara ett problem och något man ska hålla ögonen på. Men det stora problemet är att det byggs för lite bostäder. Att priserna stiger är ett rationellt svar på bostadsbristen. Man behöver göra något åt bostadspolitiken, säger Ola Pettersson.

Enligt LO fortsätter Riksbanken alltså att ta ansvar för sådant den inte ska, frågor som ligger på andra myndigheters bord. En för hög ränta under lång tid har lett till en högre arbetslöshet och lägre tillväxt än Sverige annars hade haft, anser LO.

TT: Men skulle en sänkning med 0,25 procent verkligen ha så stor effekt på arbetslösheten?

– Så kan man säga om varje räntesänkning, att det på marginalen inte gör så stor skillnad. Men problemet är att man kan se ett mönster under lång tid som sammantaget har en stor effekt på arbetslösheten, säger Ola Pettersson.

Mats Dillén, generaldirektör på Konjunkturinstitutet, hade också velat se en sänkning av reporäntan till 0,75 procent under något år, vilket han tror på marginalen hade pressat upp inflationen i riktning mot målet på 2,0 procent och gett positiva effekter på tillväxten och arbetsmarknaden.

Riksbanken påpekar återigen i sitt beslut att inte sänka räntan, vilket i sig snabbare skulle leda till inflationsmålet, att risken för högre hushållsskuldsättning överväger.

”Om hushållen av ett eller annat skäl skulle tvingas att snabbt minska sina skulder finns risk att arbetslösheten stiger kraftigt och att det uppstår långvariga svårigheter att stabilisera inflationen runt målet”, skriver banken.

Beskedet om oförändrad ränta och räntebana var helt väntat, säger Anna Felländer, tillförordnad chefsekonom på Swedbank.

– Man har två olika motverkande faktorer. Dels ser konjunkturen lite bättre ut, internationellt och i Sverige, vilket talar för ränta upp. Dels får man en avlastning för att Finansinspektionen ska ta ansvaret för makrotillsynen, vilket betyder ränta ned. Då hamnar man mittemellan, säger hon.

Enligt Riksbankens prognos kommer räntan att börja höjas mot slutet av 2014 kommer räntan att höjas, enligt prognosen.

Två av sex ledamöter i Riksbanken reserverade sig mot majoritetens beslut. Karolina Ekholm och Martin Flodén hade båda velat se en sänkning av reporäntan till 0,75 procent.