Tunga lyft är vardag inom vård och omsorg, och allt för ofta saknas hjälpmedel och riskbedömningar. Det vill Arbetsmiljöverket ändra på genom att granska sektorn.

Fram till årsskiftet kommer Arbetsmiljöverket att inspektera 800 arbetsställen inom kommuner, landsting och privata arbetsgivare i sektorn.

– Vård och omsorg är högriskyrken för belastningsskador. Därför behöver arbetsgivaren kartlägga de situationer när personalen är mest utsatta för risk. Det har både individer och hela arbetsplatser allt att vinna på, säger Boel Callermo, avdelningschef på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Målet med tillsynen är att identifiera risksituationer i arbetet som kan leda till belastningsskador, vilket är den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar hos kvinnor. De anställda inom vård- och omsorg har tunga jobb där lyft av patienter är en del i vardagen. Allt för ofta sker dessa lyft utan hjälpmedel, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Myndigheten anser att arbetsgivarna borde ha som vision att de manuella lyften helt ska försvinna. Ett steg på vägen är att införskaffa och informera personalen om hur de använder hjälpmedel. Även patienterna och brukarna kan uppmuntras att vara mer aktiva själva och hjälpa och använda hjälpmedel till vid förflyttningar.

– Det är viktigt att ta vara på all den kunskap, forskning och de hjälpmedel som finns för att belasta på rätt sätt. Skadorna från fel belastning sker helt i onödan och förstör livet för många människor, säger Boel Callermo.