Riksdagens arbetsmarknadsutskott begär att arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) förklarar sig om vad som låg bakom att Arbetsförmedlingens generaldirektör tvingades bort och hur hon ser på turerna kring två styrelseledamöter.

– Hade regeringen förtroende för generaldirektören ända fram till det att styrelsen sade att den inte hade det? Ministern har inte svarat på några frågor, säger Ylva Johansson, vice ordförande (S) i utskottet.

För två veckor sedan, 23 augusti, förklarade Arbetsförmedlingens styrelse att den inte längre hade förtroende för generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, som tillsattes av den borgerliga regeringen 2008. Men hon förklarade sturskt att hon inte tänkte avgå och att det är regeringen, inte styrelsen, som tillsätter och avsätter generaldirektörer. Bermudez-Svankvist föreslog att det kanske var styrelsen som borde avgå.

Först två dagar senare, 25 augusti, uttalade sig arbetsmarknadsministern och sade att regeringen vid ”en samlad bedömning” kommit fram till att Bermudez-Svankvist måste skiljas från sitt uppdrag. Men Engström angav inga skäl, om det var på grund av styrelsens misstro, om det hade att göra med en stor mobilräkning, om regeringen var missnöjd med hennes insats eller om hon saknade förtroende inom myndigheten.

AF:s styrelseordförande lämnade dagarna efter jobbet som vd i ett företag vars affärsidé är att sälja utbildningar till AF och häromdagen avgick en annan styrelseledamot sedan det kommit fram att hennes företag fått pengar från förmedlingen.