Nya attityder ska ge tryggare byggen. I förmiddags stod alla NCC-byggen – som Citybanedragningen under Stockholms city – stilla när företagets anställda diskuterade arbetsmiljö och säkerhet.

NCC812– Det här är en jättegrej som ger resultat. Olyckorna har minskat kraftigt, säger Lars Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef för NCC.

För tredje gången höll NCC i dag sin awarenessday, en dag så hela koncernen diskuterar säkerhet och arbetsmiljöfrågor. Klockan nio i morse lade samtliga anställda ner sitt jobb för att i stället diskutera hur de upplever sin arbetsmiljö.

Men trots att en särskild dag har utsetts och namngetts handlar det inte om något årligt jippo, enligt Lars Gunnar Larsson säkerhetschef för NCC.

– Det är inte bara den här dagen vi jobbar med detta, utan säkerheten har blivit en fråga i fokus för både styrelsen och koncernledningen. Awarenessday gör att vi behåller fokus och visar att diskussionen lever. Vi följer upp hur det varit sedan förra året och hur det kan bli ännu bättre nästa år, säger han.

Enligt NCC har arbetsplatsolyckorna på företaget minskat med 29 procent på ett och ett halvt år. En förklaring är enligt Lars Gunnar Larsson programmet om säkerhetskultur som införts och där samtliga chefer och ledare har utbildats. Tanken är att attitydförändringar ska ge beteendeförändringar som når ut i produktionen.

– Alla ska reagera och agera när de ser några felaktigheter eller något som inte är säkert, säger han.

– Det handlar om att få alla att ta ett steg för en säkrare arbetsplats. Om alla gör det har vi tillsammans tagit ett jättekliv.

Även facket ser positivt på företagets awarenessday.

– Det är jättebra att det fokuseras så mycket på säkerheten, säger Bo Johansson, regionalt fackligt förtroendevald för Byggnads på NCC.

Han har firat dagen på ett bygge i norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

– Vi hade ett möte där gubbarna tyckte till om arbetsmiljön. Det tog upp saker som att det kan ha varit dammigt och dåligt städat ibland och då kan det åtgärdas, säger han.

Även Bo Johansson säger att olyckorna minskat de senaste åren, och han tror att det till stor del beror på att fler tänker mer på säkerheten.

– Vi pratar mer med varandra och tar upp tillbud direkt. Vi hjälps åt och påpekar om vi ser något som inte ser schyst ut, säger han.