Kommunerna och landstingen får tillbaka elva miljarder kronor från Afa försäkring. Två års premier för kollektivavtalade sjukförsäkringar betalas tillbaka. Det är en följd av att färre får sjukpenning sedan reglerna skärptes den 1 juli 2008.

– Vi trodde att folk skulle få sjukpenning så länge de är sjuka. Därför knöt vi den avtalade försäkringen till sjukpenningsystemet. Sedan kom borgerligheten och slog undan benen för systemet. Nu blir det en massa pengar över – pengar som egentligen skulle gå till sjuka kommunalare, säger Krister Kronlid, ordförande i Kommunals sektion vård och omsorg i Uddevalla.

Förra året fick kommuner och landsting tillbaka knappt tolv miljarder från Afa Försäkringar. Det snyggade till boksluten för 2012. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hade räknat med att hälften av kommunerna och vart tredje landsting skulle redovisa underskott. I stället visade nästan alla överskott.

Tack vare Afa-pengarna.

– Våra pengar. Vi har avstått löneutrymme. De anställda och arbetsgivarna ska dela på pengarna. Ungefär hälften ska gå tillbaka till personalen till exempel som en julbonus eller som personalbefrämjande åtgärder, tycker Krister Kronlid.

Förra året bildade han opinion för kravet och övertalade S-politiker i Uddevalla, Lerum och Kungälv att motionera om en julbonus till kommunens anställda. Förslaget röstades ner av de borgerliga styrena.

I år blir det en ny kampanj.

– Vi ska göra vad vi kan och slåss för medlemmarnas rättigheter, anser han.

Kommunal centralt har en annan uppfattning. Pengarna är inget löneutrymme som kommunalarna har avstått. De ska inte heller vara med och betala när försäkringarna går med underskott och kommuner och landsting måste skjuta till extra.

Förra året gällde återbetalningen premier för 2007 och 2008. Kommuner och landsting fick tillbaka 11,7 miljarder. I år får de tillbaka elva miljarder för 2005 och 2006.

– Vi har misstänkt att det skulle komma pengar. Nu vet vi att de kommer. Elva miljarder kronor är väldigt mycket pengar som kan användas till exempel till investeringar eller för att lösa lån, säger Annika Wallenskog, sektionschef på SKL:s avdelning för ekonomi och styrning.

Totalt kostar kommuner och landsting runt 750 miljoner kronor om året. SKL har räknat med att hela sektorn kommer att gå ungefär plus minus noll i år. Afa-pengarna lär betyda att räkenskaperna slutar på plus.

Varje kommun och varje landsting bestämmer hur pengarna ska användas. Göteborgs stad lade alla Afa-pengarna, 381 miljoner, i en utvecklingsfond 2012. Pengarna ska användas till investeringar på det sociala området. I år ska 70 miljoner gå till de skolor som har störst behov.

Det här är inte helt i linje med kommunallagens balanskrav. Problemet är kommunens resultat för 2012 minskade med 381 miljoner kronor, något som stadens revisorer har slagit ned på.

Det var den rödgröna majoriteten å andra sidan medveten om redan när beslutet togs – och revisorernas kritik ändrar ingenting.