Seko väntar i kväll ett bud från Almega om ett nytt avtal för dem som arbetar med järnvägsnätet.

Det gamla avtalet löpte ut den sista mars, men fortfarande är parterna oeniga om viktiga frågor.

– Det handlar inte minst om säkerheten vid järnvägsarbeten, säger Björn-Inge Björnberg, ombudsman vid Seko. Med Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna, som också organiserar företag i branschen, har vi överenskommelser om en fyraårig utbildningsplan för skyddsombud. Men Almega har inte velat gå med på motsvarande reglering.

I fråga om löneökningar har parterna närmat sig varandra, men Almega har hittills inte gått med på lika hög grundlön som Sekomedlemmarna får i avtalen med Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna (de avtalen blev klara i maj).

– För att konkurrensen ska vara på lika villkor anser vi att alla företag i branschen ska betala samma grundlön, säger Björn-Inge Björnberg.

Förhandlingarna går nu in i ett avgörande skede. Seko ska ta ställning till kvällens bud och svara på det under eftermiddagen i morgon, torsdag.

Järnvägsinfrastrukturavtalet berör totalt omkring 5 000 anställda, varav 2 000 tillhör Seko. Det är ett så kallat medarbetaravtal, som omfattar även tjänstemän och akademiker. Seko förhandlar tillsammans med fackförbunden ST, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.