Lagen om valfrihetssystem (lov) har skapat en ”kraftig överetablering”. Jobbcoachföretag på 3 500 adresser erbjuder sina tjänster åt 3 000 arbetslösa. Många av företagen har inga deltagare alls under ett år.

I en ny rapport till regeringen skriver Arbetsförmedlingen att arbetsbördan har ökat kraftigt sedan lov infördes. Den stora floran av leverantörer hotar kvaliteten. Orsaken är att varje leverantör bara har ett fåtal deltagare och därmed inte kan investera i bättre tjänster.

Det krävs en omfattande byråkrati för att hålla ordning på alla leverantörer. Det leder till att Arbetsförmedlingen måste anställa fler som granskar jobbcoacher. Följden blir att Arbetsförmedlingen måste minska antalet arbetsförmedlare, annars går inte budgeten ihop.

Arbetsförmedlingen har handlat upp tjänster av privata företag sedan 2007. Från början skedde upphandlingen enligt lagen om offentlig upphandling (lou). Tanken är att den som erbjuder lägst pris och bäst kvalitet ska vinna.

Lagen om valfrihetssystem innebär att Arbetsförmedlingen inte gör någon upphandling. Priset är fastställt i förväg. De företag som är intresserade anmäler sig och hamnar på en lista. Sedan väljer de arbetslösa själva.

– Det stora utbudet gör visserligen att den som ska välja har goda möjligheter att hitta en leverantör som passar just henne eller honom, men utbudet upplevs ibland som överväldigande, särskilt i storstäderna, står det i rapporten.

Nu vill Arbetsförmedlingen skärpa uppföljningen och förbättra upphandlingen. Det handlar bland annat om mer resultatstyrning i de upphandlade tjänsterna.

– Om man betalar för resultat blir frågan om vad som gjorts i tjänsten inte lika viktig, man betalar mer till den som lyckats bra, säger Clas Olsson, tillförordnad generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Arbetsförmedlingen har gjort en fördjupad granskning av jobbcoacher och andra privata aktörer som etableringslotsar och företag som erbjuder olika rehabiliteringstjänster. Granskningen visade på att alla inte lever upp till kraven i avtalen med Arbetsförmedlingen.
Det här har bland annat lett till att Arbetsförmedlingen har sagt upp flera avtal med ett rehabiliteringsföretag.