Arbetarskyddet och arbetsmiljön lämnar mycket i övrigt att önska. De sämst betalda arbetarna får löner som det inte går att leva på.

Det är kritik som Swedwatch och dess finska motsvarighet Finnwatch framför i en rapport om arbetsvillkoren i två Stora Enso-ägda fabriker i södra Indien.

Slutsatsen är att det har blivit bättre – men mycket återstår att göra. Stora Enso lovar att ta itu med många av bristerna som pekas ut i rapporten.

– Stora Enso har inlett ett viktigt arbete som vi välkomnar. För att ytterligare förbättra säkerhet och arbetsmiljö inne på fabriken behöver de fortsätta att arbeta systematiskt och förebyggande. Det behövs även en förbättrad dialog om rättigheter och skyldigheter, säger Viveka Risberg, chef på Swedwatch.

Stora Enso har utsatts för hård kritik på senare år. Det gäller miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor när den svenska-finska koncernen investerar i länder som Kina, Brasilien och Uruguay. Den nya rapporten sätter ljuset på villkoren i Indien.

Stora Enso investerar där det finns växande marknader och billig råvara – eucalyptusträd som är fullvuxna på sju år. I Kina har Stora Enso anklagats för att använda hot och våld för att komma över mark för eucalyptusodlingar.

Allt det här har gett dålig publicitet som sänker aktiekursen. I januari ströks Stora Enso från New York-börsens hållbarhetsindex på grund av miljökritiken. I somras plockade ett par svenska aktiefonder med miljöprofil bort Stora Enso.

Det blev inte bättre av att en nyanställd chef för områden som mänskliga rättigheter och samhällsansvar hoppade av efter bara några månader i protest förra året. Alla kritiker, som talar om att Stora Enso hellre förskönar verkligheten än tar i tu med den, fick vatten på sin kvarn.

Men nu får Stora Enso beröm av Finnwatch och Swedwatch för sin öppenhet. Koncernen ställt dokument till förfogande, svarat på frågor och tillåtit en indisk organisation att undersöka arbetsvillkoren på plats.

I ett pressmeddelande skriver Stora Eno mycket har hänt under de senaste två åren. Koncernen har fått ny ledning, en uppförandekod har antagits och Stora Enso har förhandlat fram kollektivavtal.

Stora Enso köpte fabrikerna i Indien 2011. Av 360 fast anställda är huvuddelen med i facket. Ett nytt kollektivavtal har gett stora löneökningar – men enligt Swedwatch får det fortfarande att leva på de lägsta lönerna.

Rapporten tar också upp sådant som hettan och bullret i fabriken, diskrimeringen av kvinnor, kastlösa och tillfälligt anställda, arbetarnas usla bostäder och den dåliga hjälpen till folk som skadas i jobbet.

Stora Enso lovar att åstadkomma förbättringar på en rad punkter.

Fakta

1998 slogs svenska Stora och finska ihop. 2012 omsatte Stora Enso drygt 94 miljarder kronor. Företaget hade 28 000 anställda i 35 länder förra året. Knappt 6 000 av dem jobbar i Sverige och ungefär lika många jobbar i Finland.

Stora Enso har fabriker i drygt 20 länder.

Koncernen har storskaliga Euculyptusodling i Kina, Uruguay och Brasilien och testodlingar i Laos och Kambodja